Tag Archives: چیدمانهای

چیدمان‌های شیک و هماهنگ برای اتاق کودک


چیدمان اتاق کودک، ذوق و سلیقه‌ی بیشتری را می‌طلبد. در این سبک چیدمان، استفاده از رنگ‌های شاد و هماهنگ، اصلی اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این مهم، باید دقت شود که از فضاها، استفاده‌ی بهینه شود تا جای کافی برای بازی کودک فراهم باشد.

چیدمان‌های شیک و هماهنگ برای اتاق کودک اختصاصی تابناک باتو؛ چیدمان اتاق کودک، ذوق و سلیقه‌ی بیشتری را می‌طلبد. در این سبک چیدمان، استفاده از رنگ‌های شاد و هماهنگ، اصلی اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این مهم، باید دقت شود که از فضاها، استفاده‌ی بهینه شود تا جای کافی برای بازی کودک فراهم باشد. در ادامه تصاویری از چیدمان‌های شیک و هماهنگ برای اتاق کودک را قرار داده‌ایم. با ما همراه باشید.

تهیه و تنظیم: تابناک باتو

منبع: womenrealm