Tag Archives: دیوارهای

مجسمه‌های غول پیکر از دل دیوار‌های گالری


کریستال واگنر، هنرمند معاصر که تحقیقات خود را در مورد اشکال ارگانیک شروع کرده و به وسیله همین تحقیق به خلق آثار هنری پرداخته است، ابتدا روی سایه های آبی و سبز کار می کند. واگنر صفحات چاپ شده را که به نظر می رسد از مواد آلی هستند، روی صفحه به شکل های خمیده تبدیل می کند. همچنین آثار واگنر منحصر به فرد و ترکیبی از احساسات، آشنایی اکولوژیکی عجیب و غریب و زیبایی طبیعی است.

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری اختصاصی «تابناک با تو»؛ کریستال واگنر، هنرمند معاصر که تحقیقات خود را در مورد اشکال ارگانیک شروع کرده و به وسیله همین تحقیق به خلق آثار هنری پرداخته است، ابتدا روی سایه های آبی و سبز کار می کند. واگنر صفحات چاپ شده را که به نظر می رسد از مواد آلی هستند، روی صفحه به شکل های خمیده تبدیل می کند. همچنین آثار واگنر منحصر به فرد و ترکیبی از احساسات، آشنایی اکولوژیکی عجیب و غریب و زیبایی طبیعی است.

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری

مجسمه های غول پیکر از دل دیوارهای گالری


دیوارهای شیشه‌ای، ایده‌ای با استقبال روزافزون


استفاده از طرح‌هایی به منظور بیشترین استفاده از نور طبیعی و حذف دیوارها به منظور بزرگ‌تر جلوه داده شدن فضا، این روزها مورد توجه طراحان چیدمان قرار می‌گیرد اما گاهی داشتن فضای اختصاصی لازم است طراحان به این منظور، دیوارها و جداکننده‌های شیشه‌ای را در نظر گرفته‌اند تا علاوه بر حفظ شدن حریم خصوصی، بیشترین بهره را از فضای پیرامون خود، ببرند.

  دیوارهای شیشه‌ای، ایده‌ای با استقبال روزافزوناختصاصی تابناک باتو؛ استفاده از طرح‌هایی به منظور بیشترین استفاده از نور طبیعی و حذف دیوارها به منظور بزرگ‌تر جلوه داده شدن فضا، این روزها مورد توجه طراحان چیدمان قرار می‌گیرد اما گاهی داشتن فضای اختصاصی لازم است طراحان به این منظور، دیوارها و جداکننده‌های شیشه‌ای را در نظر گرفته‌اند تا علاوه بر حفظ شدن حریم خصوصی، بیشترین بهره را از فضای پیرامون خود، ببرند. در ادامه تصاویر طرح‌هایی از دیوارهای شیشه‌ای را برای شما قرار داده‌ایم. با ما همراه باشید.

تهیه و تنظیم: تابناک باتو