تابلوهای نقاشی ذوب شده!مجموعه ای از تجسم های بی نظیر و واقع گرایانه ۳D را در نمایشگاه «هنر داغ دیجیتالی» مشاهده می کنید که توسط هنرمند چند رشته ای بنام Alper Dostal اهل وین ساخته شده است. هر تصویری که شما از یک نقاش می بینید، می تواند یکی از کابوس هایش باشد که آن را در قالب بوم نقاشی خود نشان می دهد.